Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy MIKSTAT

 
62-800 KALISZ, ul. Basniowa 13 | tel. 62 766 88 33 | kom. 606 63 32 64 | e-mail: januszwypych@wp.pl